Top

Automobilový

Automobilový průmysl - počátek

Exteriérové a interiérové komponenty, elektronická zařízení, stejně jako dekorativní i technické prvky a mnoho dalšího... Ve společnosti teknics jsme specialisté na realizaci speciálních strojů pro montáž a funkční testy. Stojí za námi více než 25leté zkušenosti v tak náročném odvětví, jakým je automobilový průmysl.

Klienti z celého světa oceňují spolehlivost našich flexibilních systémů automatizace, které se zaměřují na optimalizaci výrobních procesů. Naše inovativní řešení jsou tím, co odlišuje teknics od ostatních.

Výhody

Klienti z celého světa oceňují technické výhody našich výrobních a zkušebních systémů.

Podrobné plánování, průmyslové know-how, pokročilé technologie, personalizované služby: Nabízíme vysoce flexibilní výrobní systémy pro montáž a kontrolu vašich výrobků.

Řešení na klíč a zařízení na míru

Požadavky a potřeby našich zákazníků jsou základem naší činnosti.

Po analýze technických požadavků a potřeb, kterým je třeba vyhovět, náš tým najde to nejlepší řešení využívající nejnovější technologie dostupné na trhu.

Ziskovost a personalizace

Výrobní systémy teknics umožňují snížení nákladů na straně našich zákazníků díky automatizaci a testování procesů.

Řídící a testovací systémy používané v našich strojích eliminují náklady způsobené výpadky v kvalitě.

Spolehlivost dodávek

Pohybujeme se v odvětví s velmi krátkou dobou uvedení výrobků na trh - společnost teknics zaručuje rychlou odezvu a spolehlivost ve všech procesech.

Preciznost, serióznost a profesionalita jsou charakteristické rysy našich týmů zaměřené na dodržování lhůt dohodnutých s klientem.

Celkový závazek v oblasti kvality

Vysoká kvalifikace našich týmů a kvalita našich řešení umožňují společnosti teknics realizovat projekty po celém světě. Zaručujeme stejné standardy shody v Evropě, Asii, Africe nebo Americe.

Požadujeme, aby každá operace a spolupráce s našimi dodavateli po celém světě splňovala stejně přísné požadavky na kvalitu.

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, nastavíme spolehlivé procesy a zavedeme osvědčené systémy, které zajistí, že váš výrobní systém bude fungovat od prvního dne.

Montáž a testování

Integrace nejnovějších technologií používaných ve výrobních systémech a testování kvality.

Odborníci na produkt

Společnost teknics potřebuje poznat produkt, který vyrábíte. Společně s klienty provádíme podrobnou studii proveditelnosti jejich budoucí automatizace, předvídání možných komplikací a snažíme se o minimalizaci dopadu z hlediska časových i výrobních nákladů.

Odborníci na procesy

Společnost teknics uvedla od roku 1992 do provozu více než 1 200 projektů.
Díky těmto zkušenostem dokážeme poskytnout ještě více než jen pouhé vyřešení potřeb zákazníka - dokážeme přijít s komplexní vizí projektu.

Montáž

Ve spolupráci s našimi klienty zvolíme nejlepší výrobní řešení pro správnou automatizaci každého procesu: linky FMS, rotační stroje, poloautomatické stroje, robotické stanice atd.
Pro každý projekt volíme řešení založené na našich zkušenostech a originálních technických návrzích vyvinutých naším oddělením pro inovace.

Testování

Ve společnosti teknics jsme se zavázali k technologické inovaci, která neustále hledá dokonalost našich systémů testování.
Každý proces automatizace vyžaduje různé úrovně řízení: dohledatelnost pomocí značení CB nebo Datamatrix, RFID, automatické systémy kontroly, serializace, OPC platformy apod.
Každý produkt vyžaduje různé kontroly kvality, které našim zákazníkům zaručují bezpečnost. Od systémů poka-yoke až po pokročilé umělé vizuální systémy řízení, kontroly úniků, elektronické kontroly, kalibraci atd.
Naším cílem je nabídnout řídící systém přizpůsobený každému procesu a produktu zaručující našim zákazníkům bezpečnost a lepší kvalitu výrobků.

Typy

Řešení na klíč i standardizované typy teknics strojů.

FMS
Flexible Modular System (Flexibilní systém výroby)

Naše FMS linky umožňují automatizaci výroby, která je variabilní jak co se týče objemu, tak i počtu typů a vlastností výrobku.

To umožňuje kombinovat na lince manuální i automatizované operace, a dovoluje tedy větší flexibilitu. Navíc, tento typ linek nám umožňuje přizpůsobit se investičním možnostem našich klientů - automatizovat výrobní proces postupně.

Rotační
stroje

Rotační stroje vyrobené společností teknics jsou určeny pro automatizaci výroby produktů malých rozměrů s velkým sortimentem modelů.
Doba cyklu může být kratší než 1 vteřina na kus. Vysoká produktivita s velmi stabilními dobami cyklu.

Robotizované
stanice

Společnost teknics navrhuje robotické články pro manipulaci s komponenty, integraci výrobních procesů, testování výrobků i automatické balení.

Vysoká flexibilita při změně formátů a verzí.

Poloautomatické
režimy

Ve společnosti teknics pokrýváme všechny montážní potřeby našich zákazníků, a to i ty situace, které vyžadují nižší stupeň automatizace.

Ruční operace nakládky a vykládky, jakož i plně automatizované výrobní operace, které umožňují vysokou míru monitoringu produktu.

Související projekty

30 let a více než 1200 realizovaných projektů

 • Stroj pro ražení otvorů do nárazníků

  Umožňuje ražení míst pro uchycení parkovacích senzorů, zadních kamer, trysek, poznávací značky, je schopen provést s tím spojený adhesivní nátěr nebo ultrazvukové svařování podpěr parkovacího senzoru. Ruční nakládka a vykládka. Razící stroj je ovládán pomocí řízených serv či pneumaticky a hydraulicky. Rychlost: 1 ks/min.

 • Rotační stroj pro montáž součástek

  Rotující stanice s osmi polohami. Tato stanice provádí operace jako: robotické dávkování silikonu s řízením objemu, elektronická kontrola, umělý zrak, nýtování hydraulickým lisem a montáž součástek. Rychlost: kus/18 sekund.

 • Poloautomatický stroj na spínání součástek

  Umožňuje současně spínání několika součástek. Skládá se z 57 pogumovaných komponentů a individuální pneumatické regulace. Rychlost: 20s plus ruční nakládání a vykládání obsluhou.

 • Flexibilní podavač s laserovým značením

  Skládá se ze dvou synchronizovaných robotických modulů pro nakládku a vykládku komponentů řízenou umělým zrakem. Dále obsahuje vybavení pro laserové značení a kontrolu jeho kvality. Rychlost: kus/4 sekundy.