Top

Stroj pro ražení otvorů do nárazníků

  • Umožňuje ražení míst pro uchycení parkovacích senzorů, zadních kamer, trysek, poznávací značky, je schopen provést s tím spojený adhesivní nátěr nebo ultrazvukové svařování podpěr parkovacího senzoru.
  • Ruční nakládka a vykládka.
  • Razící stroj je ovládán pomocí řízených serv či pneumaticky a hydraulicky.
  • Rychlost: 1 ks/min.