Top

Inovace

Co je Deep Learning?
Artificial intelligence (A.I.) > Machine Learning > Deep Learning

Algoritmy Deep Learning učí stroje a roboty dělat to, co je přirozené pro lidské bytosti: učit se z příkladu. Jsou založeny na stejném systému, kterým fungují sítě neuronů. Simulují fungování lidského mozku pomocí učení a obrazových asociací příkladů.

Algoritmy Deep Learning se učí z dat a příkladů a jsou schopny vyvozovat vlastní závěry. Učí se hierarchicky, ve vrstvách. Čím více vrstev se vytvoří, tím komplexnější jsou algoritmy a tím přesnější jsou závěry.

Výhody Deep Learning:

— Zlepšuje komplexní rozeznávání obrazu.

— Umožňuje rychlou adaptaci na nové modely bez nutnosti komplexních změn v programu.

— Je schopno tolerovat odchylky a defekty, které jsou pro konvenční systémy strojového zraku nepředvídatelné.

— Kombinuje flexibilitu a využití logických kritérií vlastní lidskému zraku s bezpečností a rychlostí strojového vidění.

Chcete víc informací? Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme!

teknics miluje vymýšlení Bin Picking řešení

Bin Picking systémy jsou robotická řešení s naváděním pomocí umělého zraku (VGR), které automaticky vybírají a vytahují kusy, které nejsou uskládány, ale volně naházeny v krabici či zásobníku.

Naše řešení využívá umělý zrak k rozpoznání a lokalizaci kusů, k vytažení a nakládce do další stanice je použit robot se softwarem umožňujícím zpracování obrazu a kalkulaci trajektorie tak, aby nedocházelo ke kolizím.

V teknics nabízíme klientům možnost mít jediného styčného partnera pro komunikaci napříč realizací celého projektu - od simulace, přes studii proveditelnosti, prototyp, návrh, stavbu i převzetí hotového řešení, nabízíme vytvoření projektu na klíč.