Top - Catalán

Innovación

Què és el Deep Learning?
Artificial Intelligence (AI) > Machine Learning > Deep Learning

Els algoritmes Deep Learning ensenyen a robots i màquines a fer el que és natural per als éssers humans: Aprendre per mitjà de l'exemple. Es basen en el funcionament de xarxes neuronals. Intenten simular el funcionament del cervell humà a través de l'aprenentatge i associació d'imatges a través de l'exemple.

Els algoritmes basats en Deep Learning també aprenen a partir de dades i exemples i són capaços de treure les seves pròpies conclusions. Aprenen de manera jerarquitzada, per capes. Com més capes, més complexos seran els algoritmes però millors conclusions podran extreure.

Avantatges del Deep Learning:

— Milloren el reconeixement d'imatges complexes.

— Permeten una adaptació ràpida a nous models sense necessitat de complexos canvis de programació.

— Toleren desviació i defectes impredictibles per a la visió convencional.

— Combinen la flexibilitat i l'aplicació de criteris lògics de la visió humana amb la seguretat i velocitat d'un sistema de visió.

Vols saber-ne més? Contacteu-nos, estem a la teva disposició!

teknics aposta per solucions de Bin Picking

Els sistemes Bin Picking són solucions de robòtica guiada per visió (VGR) que permet seleccionar i extreure de forma automàtica peces apilades, en un entorn desordenat, de forma aleatòria des de un contenidor o caixa.

La nostra solució utilitza un sistema de visió de reconeixement i localització de peces així com un sistema robòtic per extreure i descarrega a l’estació de treball posterior, mitjançant un software específic pel tractament de la imatge i el càlcul de trajectòries, evitant col·lisions.

A teknics oferim als nostres clients la facilitat de tenir un únic interlocutor al llarg del projecte, des de la seva simulació, estudi de viabilitat, prototip, disseny, construcció i posada en marxa, oferint solucions claus en mà.