Top - Catalán

Màquina de punxonat per a para-xocs

  • Permet punxonar tant els allotjaments per a sensors d’aparcament com càmeres posteriors, toveres, plaques de matrícula i la corresponent unió amb adhesiu o soldadura per ultrasons del suport dels sensors d’aparcament.
  • Operació de càrrega i descàrrega manual.
  • Punxonat accionat tant per servos controlats, com per neumàtics o hidràulics.
  • Cadència: 1 peça/min.