Top - Catalán

GlassFeeder de teknics

L’equip de teknics ha desenvolupat una unitat d’equipament modular que pot ser fàcilment integrada a les línies de producció dels nostres clients de Cosmètica.

GlassFeeder és un sistema d'alimentació intel·ligent i flexible desenvolupat per millorar l’eficiència i el rendiment. Aquest sistema ofereix una amplia gama de varietats i possibilitats.

Aquest sistema intel·ligent permet l’alimentació automàtica de múltiples referencies d’ampolles a través del sistema avançat d’intel·ligència Deep Learning. Des de la referencia més senzilla fins a diferents geometries, tipus, colors… permet tenir una gran adaptabilitat a qualsevol tipus d’ampolla i geometria a treballar.

Alguns dels avantatges són:

- Màxima flexibilitat

- Canvis ràpids de formats

- Introduir tu mateix els nous formats

- Modularitat i adaptabilitat

 

Click aquí si vols saber més