Top

Projekty

 • Robotizovaná stanice pro laserové značení

  Robotická stanice pro značení textu vyžadovaného zákonem na dno skleněných nádob pomocí laseru. Rychlost: 40 jednotek/min

 • Automatická linka pro montáž víček na lahvičky

  Linka provádějící montáž víček na lahvičky berouc je ze zásobníků pomocí robotů nebo manipulátorů. Rychlost: 45 jednotek/min

 • Automatická linka pro skládání sad a ověření obsahu balení

  Linka pro balení sad produktů, skládajících se z lahvičky, odpovídajícího podkladu a plechovky. Vysoká flexibilita zařízení umožňuje tvořit sady všech velikostí produktů i ověření správného umístění a přítomnosti všech komponentů. Rychlost: 20-50 jednotek/min (v závislosti na modelu)

 • Rotační stroj pro montáž a monitoring

  Stroj vybaven rotující deskou s 8 stanicemi uvnitř čisté místnosti. Toto řešení zahrnuje operace jako: vibrační podávání, spojování součástek, montáž, funkční zkoušku hotového výrobku a automatickou vykládku. Rychlost: 50 ks/min.

 • Robotická stanice pro nakládku na montážní linku

  Robotická stanice pro nakládku na montážní linku. Robotická stanice složená z FlexPickeru nebo podobného zařízení pro nakládání a vykládání komponentů (vysokorychlostní). Vybavení přizpůsobené pro čisté prostory.

 • Robotická nakládací stanice na lince Flowpack

  Robotická nakládací stanice na lince Flowpack. Robotická stanice pro automatické nakládání produktu na lopatkovém podavači Flowpack. Sběr produktu robotem Scara. Multi-referenční uchopovací robot přizpůsobený několika verzím produktu. Rychlost: Variabilní – 60 až 100 ks/ min (podle typu produktu).

 • Kartonážní stroj s automatickým horizontálním nakládáním

  Plně flexibilní vysokorychlostní zařízení. Lepicí systém s tavným lepidlem s automatickou změnou rozměrů krabic: – Délka: 75 až 320 mm – Šířka: 30 až 180 mm – Výška: 16 až 100 mm Rychlost: Až 220 krabic/min

 • Robotická nakládací stanice na Flowpack linku

  Linka, která obsahuje robota pro nakládku na Flowpack linku a vykládku produktů z ní (vysoká flexibilita) pro jejich pozdější distribuci a nakládání do vícebalení. Rozšiřitelný podavač přizpůsobený kroku Flowpack. Rychlost: 280 balíků/min.

 • Laserová stanice pro značení

  Laterální laserová stanice pro značení skleněných lahviček na lince FMS. Detekce přítomnosti zbytků alkoholu v lahvičkách, zóna pro extrakci výparů. Rychlost: 30 ks/min.

 • Automatická paletizace

  Robotická stanice pro automatickou paletizaci různých typů krabic. Rychlost: proměnlivá v závislosti na velikosti krabice.

 • Stroj pro ražení otvorů do nárazníků

  Umožňuje ražení míst pro uchycení parkovacích senzorů, zadních kamer, trysek, poznávací značky, je schopen provést s tím spojený adhesivní nátěr nebo ultrazvukové svařování podpěr parkovacího senzoru. Ruční nakládka a vykládka. Razící stroj je ovládán pomocí řízených serv či pneumaticky a hydraulicky. Rychlost: 1 ks/min.

 • Rotační stroj pro montáž součástek

  Rotující stanice s osmi polohami. Tato stanice provádí operace jako: robotické dávkování silikonu s řízením objemu, elektronická kontrola, umělý zrak, nýtování hydraulickým lisem a montáž součástek. Rychlost: kus/18 sekund.