Top - Catalán

Màquina semiautomàtica de clipatge de components

  • Permet el clipatge de diversos components a la vegada.
  • Format per 57 trepitjadors engomats i de regulació neumàtica d’esforç individual.
  • Cadència: 20s més càrrega i descàrrega manual de l’operari.