Top - Catalán

Màquina rotativa de muntatge de components

  • Estació rotativa de vuit posicions.
  • Aquesta estació inclou aplicacions com ara: dosificació de silicona a partir d’equip amb control volumètric mitjançant robot, inspecció electrònica i visió artificial, reblat amb premsa hidràulica i muntatge de components.
  • Cadència: 18 segons/peça.