Top - Catalán

Estació de marcatge làser

  • Estació de marcatge làser lateral per a flascons de vidre en línia FMS.
  • Detecció de presència de restes d’alcohol als flascons amb zona d’extracció de vapors.
  • Cadència: 30 peces/min.