Top - Catalán

Sistema de Producció Modular y Flexible

En els darrers anys, les noves tendències del mercat demanen una customització del producte i lots cada cop més petits. Això implica constants parades per als ajustaments i el corresponent canvi de referència o tenir diverses línies per a cada producte.

Gràcies a les noves tecnologies hem pogut donar resposta a aquesta demanda mitjançant el Modular Intelligent Track. (Sistema de Producció Modular i Flexible)

Teknics ha desenvolupat un concepte de màquina flexible i modular que està tenint molt bona acceptació als sectors Mèdic, Cosmètic, Farmacèutic, Elèctric, Electrònic, Alimentari, Packaging… i que està preparat per poder treballar amb diferents varietats de productes alhora.

*Màquina amb els mòduls

La màquina:

Aquest concepte de màquina automatitza tot el procés de producció, de manera automàtica, flexible i modular. A més, és possible canviar la distribució de les estacions de manera fàcil i ràpida.

Avantatges tècnics:

  • -Possibilitat de treballar amb diferents varietats de productes alhora
  • -Possibilitat de treballar de forma independent, sense realitzar canvis complexos entre productes
  • -Possibilitat d'augmentar i reduir la longitud un cop treballada, afegint o traient mòduls

*Exemple real de la màquina acabada amb estacions

Els Productes

Aquesta màquina està preparada per treballar amb una enorme gamma de productes de diferents sectors, independentment de les diferents maneres que adoptin.

Unitat Ventilació

Inhalador

Ampolles Plàstic

Ampolles Vidre

Doypacks

Dispositius Cosmètica

Limitacions tècniques del producte:

  • -Dimensions màximes: 160 x 150 mm
    -Pes màxim: estarà relacionat amb la producció requerida, ja que la velocitat necessària de cada “shuttle” limitarà el pes sobre la mateixa. Això és degut a les inèrcies del sistema. Aquest pes es definirà després d'un estudi a partir de les inèrcies de cada producte.

L'Estructura bàsica:

El nostre sistema permet créixer, de manera modular, en funció de les necessitats dels projectes dels nostres clients. El disseny mecànic juntament amb el programari que hem desenvolupat permet de manera fàcil unir mòduls amb el menor temps de parada possible, i moure les estacions de manera molt còmoda i ràpida.

També hi ha la possibilitat de tenir l'estructura en acer inoxidable per a les indústries alimentària i farmacèutica.

– Sistema de transport intel·ligent: 2x mòduls de 180º + 4x mòduls rectes
– 2x estructures d'acer modulars per col·locar estacions a la part superior i inferior del sistema de transport
– Controlador del sistema de transport a l'interior de l'estructura

*Exemple real de la màquina amb estacions

Els Shuttles:

El sistema disposa de shuttles amb possibilitat de canviar la geometria, i amb control de moviment i posició independents mitjançant el sistema magnètic de transport. Això ens permet tenir una traçabilitat total de cada peça al llarg del procés.

- Velocitat màxima del sistema 4 m/s

- Acceleració màxima: 50 m/s2

- Precisió de posicionament ±0,15 mm

- Repetibilitat ±10 µm

*Fotografia del Shuttle

Les Estacions:

El disseny dels mòduls està concebut per integrar estacions de forma ràpida i ajustable a qualsevol posició de la pròpia línia, gràcies a l'estandardització del sistema d'ancoratge. Podent incorporar una nova estació en una línia existent, amb el menor temps de parada possible.

Gran ventall d'estacions de muntatge i inspecció estandarditzades de fàcil integració:

- Sistema d'alimentació automàtica

- Soldadura per US o làser

- Reblat

- Adhesivat

- Marcat làser

- Control per visió artificial i 3D

- Control d'estanqueïtat

- Omplert

*Càrrega d'estacions