Top - Catalán

Línia automàtica de col·locació de taps a flascons

  • Línia formada per magatzem automàtic de safates de taps per a la seva posterior col•locació en flascons mitjançant robots o manipuladors.
  • Cadència: 45 unitats/min